Fra kvinde til fuglekvinde

Kvindens udvikling - bronze og mammuttand