To små sæler, bronze

Sælerne er alle lidt forskellige i størrelse og udtryk,
de er ca 16 cm lange